ایران اس‌اس‌دی مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات تعمیر حافظه‌های پرسرعت (SSD) در ایران و ارائه کارت گارانتی پس از تعمیر